PŠEMENECKIS CEZARAS

 

 

Pšemeneckis Cezaras

Pšemeneckis Cezaras (1887 05 12–1967 08 15) 

Kauno energijos Rajono Prienų Elektros tinklo Direktoriaus Pšemeneckio, Cezaro, s. Jokūbo, Autobiografija.

„Aš, žemiau pasirašęs, Pšemeneckis, Cezaras, sūnus Jokūbo, gimiau 1887 m. gegužės mėn. 12 dieną Prienuose, mažažemių ūkininkų šeimoje (2 ha 92 a.). Septynių metų būdamas įstojau 1894 m. rugsėjo mėn. 1 dieną į Prienų miesto pradžios mokyklą, kurią per keturis metu baigiau ir 1898 m. rugsėjo mėn. 1 d. iš egzaminų įstojau į Kauno valstybinę berniukų gimnaziją, kurią baigiau 1907 m. birželio mėn. 15 d. Per vasarą užsidirbęs kiek pinigų, duodamas pamokas, ruošiant kitus mokinius, įstojau į Maskvos Universiteto fizikos – matematikos fakultetą, parenkant „mechanikos“ specialybę. Universitetą baigiau 1911 m. ir įgijau Universitetinio baigimo diplomą I – os eilės.

Taip pat 1911 metais, rudenį, įstojau į Maskvos Aukštąją Technikos mokyklą, kurią baigiau 1918 metais.

Karui 1914 metais prasidėjus, be studentavimo Aukštojoje Technikos mokykloje, dėsčiau matematiką Maskvos Aukštojoje tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje, taip pat nuo 1914 metų ligi 1923 metų dėsčiau matematiką mergaičių gimnazijoje Maskvoje.

Nuo 1918 metų ligi 1923 metų rudens dirbau Maskvoje įvairiuose tarybinėse įstaigose ir įmonėse, kaip tų įmonių ir fabrikų paprastas darbininkas, inžinierius ir vedėjas.

1923 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje atvykau iš Maskvos į gimtuosius Prienus, kur tuo laiku gyveno mano motina ir nuo 1924 m. sausio mėn. 1 dienos buvau Prienų gimnazijos matematikos mokytojas, ir toje gimnazijoje be jokių pertraukų dirbu ligi iki šios dienos.

Kaipo vietos gyventojas 1925 metais buvau išrinktas į Prienų miesto Tarybą nariu ir jos pavestas taip pat pradėjau planingą Prienų miesto ir apylinkių elektrifikaciją. Pagaliau 1928 metais buvo įsteigta Prienuose elektros trafopastotis, kurios vedėju aš ir buvau pradžioje.

Nuo 1928 metų ligi karo 1941 metų pradžios pradirbau Prienų miesto, Birštono kurorto ir miestelio, Pakuonio, Išlaužo, Šakališkių ir Strielčių, Ašmintos kaimų pilną elektrifikaciją, kartu dirbdamas ir mokytojo darbą.

1945 metais, taip pat 1948 ir pagaliau 1950 metais esu renkamas deputatu į Prienų Darbo Žmonių Deputatų Tarybą, kur dirbu Prienų m. Vykdomojo komiteto nariu, eidamas Pirmininko pavaduotoju.“

Prienų Elektros Tinklo direktorius

Prienai,1951 m. birželio 23 d.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.