PURICKIS JUOZAS

 

Juozas_Purickis

 Purickis Juozas

 Purickis Juozas (1883 04 19–1934 10 25) – diplomatas, žurnalistas, publicistas, visuomenės veikėjas.

Gimė Petrošiškių vienkiemyje, Jiezno valsčiuje. Mokėsi Stakliškių parapinėje mokykloje, lankė Jiezno rusišką parapinę pradžios mokyklą.

1898 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1912 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją, gavo teologijos magistro laipsnį. 1913–1918 m. studijavo Fribūro universitete istoriją, filosofiją ir visuomenės mokslus. Apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Protestantizmo Lietuvoje žlugimo priežastys“.
Reiškėsi Šveicarijos lietuvių politinėse organizacijose, 1916–1919 m. ėjo žurnalo „Litauen“ redaktoriaus pareigas.

Veiklus politikas 1918 m. rudenį buvo Lietuvos atstovo Berlyne pavaduotoju, 1919–1920 m. pirmuoju oficialiu atstovu prie Vokietijos vyriausybės.

1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. Kazio Griniaus ministrų kabinete – užsienio reikalų ministras. Pirmasis iškėlė Baltijos valstybių sąjungos idėją, dalyvavo Klaipėdos sukilime.

Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuva“, „Tautos ūkis“, „Trimitas“, „Lietuvos aidas“, „Mūsų rytojus“, „Vienybė“, „Draugija“, „Lietuvos rinka“. Kurį laiką dirbo Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungoje, ėjo pirmininko pareigas.

1929 m. buvo pašalintas iš kunigų luomo.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.