Ieškome naujo komandos nario – muziejininko (ės)

 

 

Prienų krašto muziejus ieško naujo komandos nario – muziejininko (ės), muziejaus padalinyje Skriaudžių buities muziejuje.
(Neterminuota darbo sutartis, 1,0 etato)
Muziejininko pareigybės lygis – A2
 
Darbo pobūdis:
● Vykdyti muziejinių rinkinių apskaitą, apsaugą ir jų skaitmeninimą.
● Rengti straipsnius, pranešimus remiantis krašto istorija, muziejaus eksponatais ar
muziejaus fondų medžiaga.
● Planuoti, ruošti parodas, organizuoti jų pristatymą visuomenei, rūpintis etnografinės ir
kalendorių ekspozicijos kūrimu, atnaujinimu, papildymu.
● Rengti muziejaus edukacines programas, vesti užsiėmimus.
● Vesti ekskursijas muziejaus lankytojams.
● Rengti projektus, dalyvauti kultūrinėse ir kitose projektinėse programose.
● Dalyvauti muziejaus organizuojamose ekspedicijose.
● Vykdyti kitus vienkartinius įstaigos vadovo įpareigojimus nenumatytus pareigybės
aprašyme, tačiau susijusius su muziejaus vykdoma veikla.
 
Darbo specifika:
● Darbo savaitė – 5 darbo dienos, antradieniais – šeštadieniais, 40 val.
● Birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. laikotarpiu nustatomas darbas šeštadieniais ir sekmadieniais.
● Poilsio laikas – sekmadienis ir pirmadienis, sezono laikotarpiu pirmadienis ir antradienis.
 
Reikalavimai muziejininkui:
● Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną
išsilavinimą;
● Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, Tarptautinės muziejų tarybos ( ICOM ) Muziejų etikos kodeksą bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir žinoti vieną iš bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu;
● Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
● Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
● Turėti organizacinių gabumų, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 
Mes siūlome:
● Kūrybišką ir įdomų darbą;
● Draugišką kolektyvą;
● Laiku mokamą atlyginimą – pareiginė alga – 6,36 BD pastoviosios dalies koeficientas (1151,16 Eur prieš mokesčius);
● Kvalifikacijos kėlimo galimybes.
 
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu info@prienumuziejus.lt iki 2022 m. gegužės 13 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Dalyvauti pokalbyje kviesime tik kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius, atrinktus kandidatus.
 
Išsamesnė informacija tel. 8 652 99077.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 21 d. (šeštadienį)
Veiverių krašto istorijos muziejus, legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicija lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.