ŠAPALAS ANTANAS

 

Antanas Šapalas, Žiburio gimnazijos abiturientas. 1934m.

Antanas Šapalas, „Žiburio“ gimnazijos abiturientas, 1934 m.

 Šapalas Antanas (1914 09 16–1945 04 19) – chemikas inžinierius, visuomenės veikėjas, ilgametis Ateitininkų sąjungos vadovas.
Gimė Vartų kaime, Prienų valsčiuje. Baigė „Žiburio“ gimnaziją, kurioje vėliau dirbo Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyboje ir studentų „Grandies“ korporacijos vadovybėje. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, slaptesniam veikimui perorganizavo visą Moksleivių ateitininkų sąjungą.
1940 m. atskiru memorandumu protestavo okupacinei valdžiai prieš moksleivių religinį persekiojimą. Buvo vienas iš Lietuvos fronto veiklos organizatorių, paruošė moksleivius sukilimui. Nuo 1942 m. sausio dirbo Lietuvių fronto spaudos ir informacijos skyriuje bei Kęstučio rinktinės ryšininku Prienų apylinkėse. 1944 m. sausio mėn. vokiečių gestapo suimtas, tardytas, sužalotas, o 1944 m. vasario mėn. ištremtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.
Mirė 1945 metais, palaidotas Pucke, Lenkijoje. 1989 m. A. Šapalo palaikai parvežti į Lietuvą ir perlaidoti Prienų miesto kapinėse šalia kanauninko Pelikso Martišiaus ir gydytojo Juozo Brundzos.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.