STANIŠKIS SERGIJUS-LITAS,TĖVUKAS

 

Sergijus_Staniskis_partizanai.org_

Sergijus Staniškis

Staniškis Sergijus-Litas, Tėvukas (1900 02 10–1953 02 03) – Lietuvos kariuomenės karininkas, Lietuvos partizanas.

Gimė Marijampolės aps. Geležinių k. Mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje, Marijampolės gimnazijoje. 1921 m. priimtas į Karo mokyklą.

Pirmosios sovietų okupacijos metais apsigyveno Marijampolės aps., Padovinio vlsč., Bevardiškių k. pas brolį. Čia subūrė partizanus. Buvo Dainavos apygardos vadu, Pietų Lietuvos partizanų srities štabo Operatyvinio skyriaus viršininku, štabo viršininku, srities vadu. Iki 1952 m. vasaros per Tauro apygardą palaikė ryšius su Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadovybe, gaudavo korespondenciją iš LLKS vadovybės. 1952 m. sausio 29 d. LLKS tarybos prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis-Vytautas paskyrė S. Staniškį savo antruoju pavaduotoju. 1952 m. gegužės mėn. Sovietinis saugumas inscenizavo Dainavos apygardos Kazimieraičio ir Šarūno rinktinių vadų sąskrydį. Provokacija buvo sėkminga. Po šio inscenizuoto susirinkimo nustojo egzistuoti Dainavos apygardos vadovybė. Po septynerius metus trukusių NKVD paieškų, S. Staniškio bunkeris, įrengtas Prienų šile ties Naravų k., buvo surastas ir 1953 m. vasario 3 d. apsuptas MGB. S. Staniškis sunaikino visus dokumentus, ryšių aparatūrą, supjaustė savo batus ir nusišovė.

S. Staniškiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius) ir suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

 

2022 m. liepos 3 d. (sekmadienį) lankytojų neaptarnaus Šilavoto Davatkynas ir

ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.