STRAVINSKAS JUOZAS-ŽIEDAS, KARDAS

 

Juozas Stravinskas

Juozas Stravinskas

Stravinskas Juozas-Žiedas, Kardas (1914 03 20–1946 06 07) – partizanas, Geležinio Vilko rinktinės vadas, „Žiburio“ gimnazijos absolventas ir mokytojas.
Gimė Klebiškio valsčiuje, Mieldažiškių kaime. Mokėsi Prienų „Žiburio“gimnazijoje. Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-matematikos fakultetą. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1937 m. suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. 1939–1940 m. dirbo geodezijos tarnyboje. Vėliau mokytojavo Prienų „Žiburio“ gimnazijoje mokytoju.
Dirbdamas gimnazijoje, 1945 metų pavasarį, J. Stravinskas buvo pakviestas į NKVD Prienų vlsč. poskyrį. Buvo siekiama, kad            J. Stravinskas dirbtų sovietų struktūromis ir sektų savo kolegas bei „Žiburio“ gimnazistus. Dėl apsisprendimo buvo leista kelias valandas pagalvoti. Tačiau, jau buvo aišku, kad išsilavinęs leitenantas nestos į Lietuvos priešų pusę. Grįžęs namo, atsisveikino su žmona, dukra ir pasitraukė į Prienų šilą. Čia jis susitiko su Geležinio Vilko pulko partizanais, buvusiais „Žiburio“ gimnazijos auklėtiniais, J. Stravinskas tapo pulko vadu. 1945 m. rugpjūčio 15 d. buvo įkurta Tauro apygarda, į kurios sudėtį įėjo Geležinio Vilko rinktinė. 1945 m. rugsėjo 13 d. Tauro apygardos vado kapitono Leono Taunio-Kovo J. Stravinskas-Žiedas buvo paskirtas Geležinio Vilko rinktinės vadu. Ši rinktinė pasižymėjo, kaip gerai organizuota ir drausminga. Leitenanto J. Stravinsko-Žiedo įvestos priemonės leido rinktinei tapti pajėgia kovojant su sovietų represinėmis struktūromis.
1946-ųjų Sekminių rytas J. Stravinskui buvo lemtingas. Pagraižio miške, netoli Šilavoto, buvo vykdoma karinė čekistų operacija, siekiant sunaikinti Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabą. Per operaciją žuvo 14 (kitais duomenimis – 9) partizanų, Prienų miesto ir Šilavoto vlsč. gyventojų. Tarp jų žuvo ir Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Žiedas, Kardas.
1997 m. gruodžio 22 d. J. Stravinskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 13 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. lapkričio 22 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (po mirties).

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.