VILKUTAITIS JUOZAS-KETURAKIS

 

J. Vilkutaitis-Keturakis

Vilkutaitis Juozas – Keturakis

 Vilkutaitis Juozas-Keturakis (1869 03 01–1948) – teisininkas, rašytojas, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius.

Gimė Gulbiniškiuose, Marijampolės apskrityje. Vaikystėje susižeidė koją, todėl negalėjo lankyti mokyklos. Brolio  Antano Vilkutaičio ir jo draugų studentų padedamas, lavinosi namuose. Deja, žaizda kojoje sukėlė ligą ir ją teko amputuoti. Tačiau negalia nesukliudė mokslams ir kūrybai.

Broliui išvykus studijuoti į Petrapilį, jį globojo kiti lietuviai studentai. Kai V.Kudirka 1893 „Varpe“ paskelbė konkursą dramoms sukurti, broliai A. ir J. Vilkutaičiai, prisistatę slapyvardžiu „Keturakis“, pristatė komediją „Amerika pirtyje“. 1895 m. Tilžėje šis veikalas buvo išleistas pirmą kartą, o 1899 m. rugpjūčio 20 d. pirmą kartą viešai suvaidintas Palangoje. Pjesė iš karto susilaukė didelio populiarumo. Komedija žaibiškai išpopuliarėjo ir iki šiol yra teatrų repertuaruose. „Amerika pirtyje“ į Lietuvos teatro istoriją įėjo kaip pirmasis Lietuvoje viešai lietuvių kalba suvaidintas spektaklis.

1896–1908 m. gyveno savo ūkyje prie Balbieriškio. 1908–1915 m. įgijęs teisininko licenciją, dirbo Marijampolės apygardos teisme. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje. 1919 m. paskirtas Seinų teisėju, o 1920  m. organizavo teismą Prienuose. 1924–1939 m. Prienuose dirbo notaru.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Pateko į DP stovyklą Augsburge. 1947 m. buvo išrinktas Lietuvos rašytojų tremtinių draugijos garbės nariu.

1948 mirė Augsburge, kur ir buvo palaidotas. 1975 jo palaikai perlaidoti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Klivlende. Lietuvos Notarų rūmų iniciatyva ant Prienų kultūros centro sienos jam atidengta skulptoriaus Gedimino Piekuro sukurta atminimo lenta.

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį)
Prienų krašto muziejus ir jo padaliniai
lankytojų neaptarnaus

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.