Prienų krašto muziejus

 

 

Kontaktai

 

Vieta

F. Martišiaus g. 13, Prienai
info@prienumuziejus.lt

+370 319 60379 (muziejaus administracija)

 

Darbo laikas

 

III–V 9.00–18.00
VI, VII 10.00–16.00
I, II – nedirba

 

Dienos, kuriomis muziejus nedirba

 

Jei norite apsilankyti kitu, ne nurodytu darbo laiku, skambinkite tel. +370 319 60379.

 

 


 

Etnografijos ir tautodailės ekspozicijoje rasite vertingiausius tautodailės ir etnografijos eksponatus.

 

 

„Audinys ir daina, galima sakyti, yra tos formos, į kurias seniausios gadynės laikais išsiliedavo tautos estetinis vidujinis pasaulis…“ (P. Galaunė). Tikimės, kad tai pajausite etnografijos ir tautodailės ekspozicijoje.

 

 

Dabartinis Prienų rajonas yra savotiškai išskirtinė vieta pokario kovų istorijoje. Šioje teritorijoje susiėjo Tauro, Dainavos ir Didžiosios kovos partizanų apygardų keliai. Partizanų ekspozicija – kuklus bandymas prisiminti ir pagerbti visus, kurie širdimi ir krauju gynė Lietuvos vardą.

 

 

„Tarsi kraujo kvapą jaustum – žvėries užpultojo išgąstį ir norą gintis. Nedrąsu koją statyti ton vieton, kur galbūt gulėta sužeisto kovotojo. Apsidairai, ar ir tavęs kas netyko nušauti?..“ (A. Antanavičius).

 

 

Pastato istorijos ekspozicijoje (Rūbinėje) susipažinsite su pastato, kuriame dabar įsikūręs muziejus, istorija, sužinosite, kas lankydavosi šiuose namuose ir kokios įstaigos buvo įsikūrę išsikrausčius iš namų C. Pšemeneckiui.

 

 

 

Kunigo Juozo Zdebskio ekspozicijoje susipažinsite su vieno žymiausių XX a. disidento ir kovotojo už tikinčiųjų teises kun. Juozo Zdebskio asmenybe. Pasakojimas apie kunigo Juozo Zdebskio disidentinę veiklą leis patirti, kokia buvo tuometinė sovietinė sistema, KGB agentų veikla. Čia rasite J.Zdebskio memorialinius daiktus, drabužius, laiškus.

 

 

 

Ekspozicijoje „Literatūriniai Prienai“ susipažinsite su žymiausių Prienų krašto rašytojų kūryba, svarbiausiais kūrybiniais pasiekimais, pomėgiais. Interaktyviuose terminaluose sužinosite, su kokiu rašytoju švenčiate gimtadienį, iš kurios Prienų rajono vietos yra kilę daugiausiai rašytojų, patikrinsite savo žinias viktorinoje.

 

 

Eksponuojami memorialiniai daiktai yra iš Justino Marcinkevičiaus buto Vilniuje. Pristatomi pagrindiniai kūrybos kelio akcentai: išleistos knygos, gauti apdovanojimai, spektakliai, sukurti pagal rašytojo poemas, dramas.

 

 

 

Interaktyvioje ekspozicijoje pristatoma Justino Marcinkevičiaus kūryba.

 

 

Ekspozicijoje „Sklandytuvų istorija“ susipažinsite su sklandytuvų gamyklos istorija, svarbiausiomis asmenybėmis, žymiausiais gamyklos gaminiais. Interaktyviame terminale galėsite susipažinti su sklandytuvo gamybos procesu, dalyvauti viktorinoje ar išsiųsti atvirlaiškį draugui.

 

 

 

Dabartiname Prienų rajone gimė, augo, gyveno Lietuvoje ir už jos ribų daug žinomų žmonių. Ekspozicijoje „Krašto šviesuoliai“ susipažinsite su žymiausiais krašto mokslininkais, menininkais, politikais, sportininkais, filosofais ir kitų sričių specialistais. Iš čia kilo keliautojas Matas Šalčius, filosofas Antanas Maceina, operos solistas Antanas Kučingis, grafikas Gediminas Pempė, pirmasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Petras Leonas ir daugelis kitų.

 

 

 

Lukšų šeima – darbštumo, darnos ir pamaldumo pavyzdys. Nuo mažens savo vaikus auklėjo padėti vienas kitam, rūpintis silpnesniais. Tėvai skiepijo savo vaikams meilę Tėvynei, tautinėms ir religinėms vertybėms.

 

 

Ekspozicijoje sužinosite apie visą Lukšų šeimą, pamatysite memorialinius daiktus, artimųjų atsiminimus, išgirsite „Amerikos balso“ įrašus.