Nuostatai

 

Savo veikloje muziejus vadovaujasi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3 -218 patvirtintais Prienų krašto muziejaus nuostatais.

 

Prienų krašto muziejaus nuostataiPrienų krašto muziejaus vidaus tvarkos taisykles 2020 metų nacionalinė kolektyvinė sutartisLietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartisSusitarimas dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo

 

 

Planavimo dokumentai

 

2018-2020 Metų strateginis veiklos planas2018 metų veiklos ataskaita 2019 metų muziejaus veiklos metinis planas2019 m. metų veiklos ataskaitaMuziejaus metinis 2020 m. veiklos planas 

 

 

 

Veiklos sritys

 

Muziejus saugo Prienų rajono teritorijos kultūros istoriją, etnografiją, tautodailę ir žymiausių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius bei atskiras vertybes, perduodamas muziejui:

 

 • Užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei
 • Organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius
 • Dalyvauja bendrose Lietuvos ir apskrities muziejinėse programose
 • Teikia rajono švietimo ir kultūros įstaigoms metodinę paramą kraštotyros ir muziejininkystės srityje
 • Supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis ir jų rinkiniais
 • Rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoja mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus, dirba šviečiamąjį darbą – rengia edukacines programas
 • Priima ir saugo depozitus
 • Organizuoja mokslinius tyrimus, ekspedicijas
 • Teikia metodinę paramą visuomeniniams muziejams
 • Rengia įvairių programų projektus, rūpinasi jų įgyvendinimu
 • Rūpinasi muziejaus ir jo padalinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu

 

Korupcijos prevencija

 

 Informacija apie korupcijos prevenciją

 

Korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa 

2019-2021 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

 

 

 

Privatumo politika ir Asmens duomenų apsauga

 

Informacija apie privatumo politiką

 

Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą

 

 

 

Darbo užmokestis

 

Darbo užmokestis

 

 

 

Viešieji pirkimai

 

2020 m. viešųjų pirkimų planas

 

 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2020 m. I-IV ketvirčiai2019 m. I-IV ketvirčiai
2018 m. I-IV ketvirčiai

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2020 m. I-III ketvirčiai2019 m. I-IV ketvirčiai
2018 m. I-IV ketvirčiai

 

Naudojimasis rinkiniais

 

Naudojimosi rinkiniais tvarka
Prašymo naudotis rinkiniais forma
Prašymo filmuoti ar fotografuoti forma

 

 

Vadovų darbotvarkės

 

Šiuo metu skelbtinų susitikimų nėra.

 

 

Skelbimai

 

2018 m. Mažos vertės pirkimai

2019m Mažos vertės pirkimai

2020 m. Mažos vertės pirkimai

 

2021m. Mažos vertės pirkimai

 

 

Projektai

 

2020 projektai

 

Dėmesio!

 

Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.
Prienų krašto muziejus ir muziejaus padaliniai lankytojų neaptarnaus.

 

Šiomis dienomis turėję vykti renginiai, paskaitos, ekskursijos, edukacijos ir kitos veiklos pasikeitus situacijai ir esant galimybei bus surengti vėliau.

 

Kilus klausimams prašome kreiptis
el. p. prienumuziejus@gmail.com
tel. 8 319 60379, 8 652 99077

 

Prienų krašto muziejaus ir jo padalinių darbo laikas karantino metu:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45;
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45;
šeštadieniais, sekmadieniais – nedirba.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos