Nuostatai

 

Savo veikloje muziejus vadovaujasi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T3-260 patvirtintais Prienų krašto muziejaus nuostatais.

 

Prienų krašto muziejaus nuostataiPrienų krašto muziejaus vidaus tvarkos taisykles 2022 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis2023 metų nacionalinė kolektyvinė sutartisLietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 2019 m.

Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 2023 m.

Susitarimas dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimoPrienų krašto muziejaus ir jo padalinių lankymo taisyklės

 

 

Planavimo dokumentai

 

2022 m. veiklos planas2021 m. veiklos ataskaita2021 m. veiklos planas 

 

 

 

Veiklos sritys

 

Muziejus saugo Prienų rajono teritorijos kultūros istoriją, etnografiją, tautodailę ir žymiausių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius bei atskiras vertybes, perduodamas muziejui:

 

 • Užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei
 • Organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius
 • Dalyvauja bendrose Lietuvos ir apskrities muziejinėse programose
 • Teikia rajono švietimo ir kultūros įstaigoms metodinę paramą kraštotyros ir muziejininkystės srityje
 • Supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis ir jų rinkiniais
 • Rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoja mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus, dirba šviečiamąjį darbą – rengia edukacines programas
 • Priima ir saugo depozitus
 • Organizuoja mokslinius tyrimus, ekspedicijas
 • Teikia metodinę paramą visuomeniniams muziejams
 • Rengia įvairių programų projektus, rūpinasi jų įgyvendinimu
 • Rūpinasi muziejaus ir jo padalinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu

 

Korupcijos prevencija

 

 Informacija apie korupcijos prevenciją

 

Korupcijos prevencijos 2022-2024 m. programa2022-2024 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planasPrienų krašto muziejaus pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją sąrašasPrienų krašto muziejaus etikos kodeksas

 

 

 

 

Privatumo politika ir Asmens duomenų apsauga

 

Informacija apie privatumo politiką

 

Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

 

 

Darbo užmokestis

 

Darbo užmokestis

 

 

Viešieji pirkimai

 

2022 m. viešųjų pirkimų planas

2021 m. viešujų pirkimų plano papildymas

2021 m. viešųjų pirkimų planas

2020 m. viešųjų pirkimų planas

 

 

 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2024 m. I ketvirtis2023 m. I-IV ketvirčiai
2022 m. I-IV ketvirčiai2021 m. I-IV ketvirčiai
2020 m. I-IV ketvirčiai2019 m. I-IV ketvirčiai

 

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2024 m. I ketvirtis2023 m. I-IV ketvirčiai
2022 m. I-IV ketvirčiai2021 m. I-IV ketvirčiai
2020 m. I-IV ketvirčiai2019 m. I-IV ketvirčiai

 

Naudojimasis rinkiniais

 

Naudojimosi rinkiniais tvarka
Prašymo naudotis rinkiniais forma
Prašymo filmuoti ar fotografuoti forma

 

 

Vadovų darbotvarkės

 

Šiuo metu skelbtinų susitikimų nėra.

 

 

Skelbimai

 

2020 m. Mažos vertės pirkimai

2021 m. Mažos vertės pirkimai

 

2022m. Mažos vertės pirkimai

 

 

Projektai

 

Muziejaus prieinamumo didinimo projektas „Prienų krašto muziejus – atviras visiems“, kurį finanasuoja Lietuvos Kultūros ministerija

2023 m. projektai

2020 m. projektai

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad keičiasi lankytojų aptarnavimo laikas

Nuo birželio 1 d. lankytojus aptarnausime šiuo laiku

 

Prienų krašto muziejus:
III-V 9:00-18:00, VI, VII 10:00-16:00

 

Skriaudžių buities muziejus ir Skriaudžių buities muziejaus kalendorių ekspozicija:
III-V 9:00-18:00 (pietų petrauka: 13.00–14.00), VI, VII 10:00-16:00

 

Šilavoto Davatkynas ir Ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“:
III-V 9:00-18:00 (pietų petrauka: 13.00–14.00), VI, VII 10:00-16:00

 

V. Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba-muziejus

III-V 9:00-18:00 (pietų petrauka: 13.00–14.00), VI, VII 10:00-16:00

 

Veiverių krašto istorijos muziejus,

legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicija ir Kazimiero Skučo Rimorystės muziejus:
IV-V 9:00-18:00 (pietų petrauka: 13.00–14.00), VI, VI 10:00-16:00

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.