Lukšų ekspozicija. Amerikos balsas

 

1951 m. Laida skirta Vasario 16-ai dienai. Kalba Lietuvos įgaliotas ministras Didžiojoje Britanijoje Bronius Kazys Balutis

 

1952-02-16. Su švente Lietuvos žmones sveikina Lietuvos ministras, diplomatas Povilas Žadeikis

 

1959 m. Stasio Žymanto pasikalbėjimas su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru, prelatu, prof. Kazimieru Steponu Šauliu

 

1952-05-15. Pirmoji „Amerikos balso“ lietuviškosios redakcijos radijo laida iš Europos, Miuncheno, Vokietijoj

 

1951-02-18. Trečioji „Amerikos balso“ programa iš Niujorko. Skirta 1950 m. mirusiam Lietuvos prezidentui Kaziui Griniui. Prezidento atsišaukimą skaito jo sūnus pulkininkas Kazys Grinius

 

Vaclovas Biržiška kalbasi su žurnalistu Kostu Jurgėla apie Lietuvos Enciklopedijos leidimą

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad gegužės 18 d. Prienų krašto muziejus

dirbs nuo 18:00 iki 23:00 val.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.