Interviu su tarybos nare A. Mickiene

 

Tekstas nekeistas ir neredaguotas

 

Politikoje dalyvauju daugiau kaip 30 metų. Visada priklausiau vienai partijai. Nuo 1990 metų esu LSDP narė ir visuomet aktyviai dalyvavau jos veikloje ir buvau pakalbinta dalyvauti savivaldybės tarybos narių rinkimuose. Be to gimiau, mokiausi ir visada gyvenu Prienuose, todėl baigusi mokslus sugrįžau dirbti į gimtąjį kraštą. Čia gerai pažįstu šį rajoną ir jame gyvenančius žmones, žinau jų lūkesčius, todėl visada malonu bendrauti su vietiniais žmonėmis, išklausyti jų pageidavimus ir pagal galimybes kartu su visa komanda padėti spręsti iškilusias problemas.

Tarybos nare esu renkama jau kelias kadencijas. Sunku prisiminti, kai buvau išrinkta pirmą kartą ir kaip tuomet atrodė tarybos nario veikla. Tikriausiai buvo nedrąsu pirmuose posėdžiuose, nes gerai nežinojau tarybos nario pareigų ir veiklos, bet netrukus giliau susipažinau su savivaldybės tarybos veiklos Reglamentu ir bendraujant su komanda kartu dirbome. Manau mano lūkesčiai pasiteisino ir nenusivylusi šiuo darbu, aišku buvo teigiamų ir neigiamų momentų, bet juk politikoje niekada nebūna viskas „rožėmis klota“, reikia tikėtis visko. Manau savivaldybės taryboje įgyta patirtis padės priimti rajono gyventojams reikalingus sprendimus.

Kažkokių ypatingų tikslų neturėjau, bet visada džiaugiuosi prisidėjusi prie bendrų politinių sprendimų priėmimo, kurie lėmė, kad mūsų rajono gyventojams būtų palankios sąlygos gyventi, dirbti bei ilsėtis. Matau gerus pokyčius verslo, švietimo, kultūros, sporto, turizmo bei kitose srityse. Taip pat manau, kad kiekviena įstaiga, bendruomenė, rajono gyventojai turėtų kartu diskutuoti, kokius priimti sprendimus, kad visi geriau gyventume ir mūsų rajonas gražėtų.

Per visas kadencijas buvo priimta nemažai svarbių sprendimų, kurie buvo reikšmingi mūsų kraštui. Sunku pasakyti kuris svarbiausias. Galiu keletą pavardinti: modernizuota gatvių apšvietimas, įgyvendintas vandentvarkos projektas, sutvarkytos reprezentacinės Prienų m ,Jiezne. ir kitur viešosios erdvės, daug renovuota daugiabučių namų, įsteigtas Turizmo ir verslo informacijos centras, atidarytas baseinas, daug dėmesio skiriama keliams, gatvėms, švietimo, kultūros įstaigų atnaujinimui ir t.t. Gal labiausiai džiugina geras bei atsakingas komandinis darbas.

Šiandieniniai Prienai tikrai džiugina. Per keletą metų mūsų rajonas labai pasikeitė. Keitėsi rajono kaimų, miestelių, Prienų miesto veidas, žmonių gyvenamoji aplinka, didėjo dėmesys socialinių paslaugų poreikiams, žmonių laisvalaikiui, sportui, vaikų užimtumui, suaktyvėjo bendruomenių dalyvavimas savivaldoje, krašto visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Buvo atnaujinamos viešosios erdvės, pėsčiųjų bei dviračių takai, renovuojami pastatai, atnaujinami sporto aikštynai ne tik mieste bet ir seniūnijose, vyksta remontai rajono kultūros, švietimo, gydymo, socialinėse įstaigos, kur pagerėjo darbo ir ugdymo sąlygos. Gal prieš daugelį metų ir negalvojau, kad mūsų kraštas galėtų tapti kurortine teritorija, bet dabar manau, kad tai gali būti.

Aš visada noriu dirbti mėgstamą darbą, kurį dirbau beveik 40 metų ( pedagoginis), sėkmingai dar vis dalyvauju politinėje veikloje, randu laiko savo pomėgiams, esu sąžininga, pareiginga, atsakinga, visada vertinu darbštumą, paprastumą, bendravimą su žmonėmis bei darbą komandoje.

Mano, kaip tarybos narės, pareiga nepraleidinėti ir dalyvauti tarybos bei komiteto posėdžiuose, ten išdiskutavus parengtus sprendimus balsuoti taip, kad jie priimti padėtų įgyvendinti rajono ir gyventojų lūkesčius. Taip pat bendrauti su gyventojais ir jiems iškilusias problemas pagal galimybes, kartu su visa mūsų komanda padėti išspręsti. Kadangi esu pedagogė, todėl pasirinkau Kultūros, švietimo, sporto ir turizmo komitetą ir daugiau domiuosi šiais klausimais.

Manau, kad komitete darbas yra svarbus, nes čia galima išsamiai aptarti įvairius pasiūlymus, visus tarybos darbotvarkės klausimus, kur yra galimybė ilgiau padiskutuoti su specialistais ir teisininkais, kad negaišti brangaus laiko nereikšmingiems ginčams tarybos posėdžio metu, kaip ypač vykdavo praeitos kadencijos metu. Juk dažniausiai sprendimai priimami balsų dauguma ir ne tik valdančiųjų. Dauguma projektų paruošiami tinkamai, tarnauja rajono labui ir nėra pagrindo juos atmesti. Aišku, kad ginčų ir karštų diskusijų yra, bet galima surasti kompromisus. Mūsų komiteto posėdžiai įvyksta visada, nes visuomet susirenka reikiamas narių skaičius. Reikalui esant pasikviečiame specialistus, kurie padeda geriau įsigilinti į parengtus sprendimus. Beveik visada visiems sprendimams būna pritarta.

Kiekvienoje kadencijoje vis kažkas pasikeičia, nes keičiasi įstatymai. Manau, kad tarybos nariai turėtų daugiau bendrauti su žmonėmis, aiškinti priimtus sprendimus, nes dabar dauguma gyventojų nori, kad prie jo namų būtų išasfaltuota gatvės, keliai ar sutvarkyta aplinka, o juk visur iš karto to padaryti neįmanoma. Todėl yra parengta kriterijai, kuriais vadovaujantis sudaroma eilė kelių ir gatvių tvarkymui. Ir visa tai reikia žmonėms aiškinti. Šiuo metu didelio visuomenės palaikymo sulaukė bendruomenių iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų konkursas, kurio metu įgyvendinami žmonių išrinkti viešųjų erdvių sutvarkymo projektai. Todėl mums svarbu aktyvinti gyventojus, kad nebijotų rašyti ar pasakyti savo nuomonę, dalyvautų apklausose. Ypač šioje kadencijoje yra nemažai pasikeitimų. Dar tvirtai nežinome visų naujovių, todėl kiekvieną pasitarimą meras ir specialistai supažindina su naujais savivaldos įstatymais. Labai vertinu naują tarybos nario darbo apmokėjimo sistemą.

Daug priklauso darnus darbas ir nuo savivaldybės administracijos vadovų, ten dirbančių specialistų ir visų darbuotojų, biudžetinių įstaigų kolektyvų, verslininkų, bendruomenių, visuomenininkų bendro darbo. Savivaldybės specialistai ruošia klausimus posėdžiams ir nuo jų kompetencijos priklauso sprendimo paruošimas. O darbuotojai keičiasi. Manau, kad šiuo metu tikrai dirba darnus rajono savivaldybės kolektyvas, kuris geba gerai paruošti klausimus, užtikrina, kad savivaldybės, valstybės ir ER lėšos būtų naudojamos skaidriai ir teisingai.

Aš, kaip tarybos narė, sau keliu tam tikrus tikslus. Būtina aktyviau bendrauti su žmonėmis, gilintis į jų problemas, įsiklausyti jų nuomonių ir pagal galimybes kartu su komanda padėti spręsti. Kadangi žmonės pasitikėjo ir išrinko, privalau toliau dirbti sąžiningai ir atsakingai. Manau, kad šios kadencijos komanda yra atsakinga, darbšti ir kartu galėsime tęsti pradėtus darbus, įveiksime naujus iššūkius, siekiant mūsų krašto žmonėms gerovės.

 

 

Interviu su kitais tarybos nariais rasite čia

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad keičiasi lankytojų aptarnavimo laikas

Nuo birželio 1 d. lankytojus aptarnausime šiuo laiku

 

Prienų krašto muziejus:
III-V 9:00-18:00, VI, VII 10:00-16:00

 

Skriaudžių buities muziejus ir Skriaudžių buities muziejaus kalendorių ekspozicija:
III-V 9:00-18:00 (pietų petrauka: 13.00–14.00), VI, VII 10:00-16:00

 

Šilavoto Davatkynas ir Ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“:
III-V 9:00-18:00 (pietų petrauka: 13.00–14.00), VI, VII 10:00-16:00

 

V. Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba-muziejus

III-V 9:00-18:00 (pietų petrauka: 13.00–14.00), VI, VII 10:00-16:00

 

Veiverių krašto istorijos muziejus,

legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicija ir Kazimiero Skučo Rimorystės muziejus:
IV-V 9:00-18:00 (pietų petrauka: 13.00–14.00), VI, VI 10:00-16:00

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos

 

Prieššventinėmis dienomis muziejus dirba 1 valanda trumpiau.