Paroda skirta kun. J. Zdebskiui „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“

 


 

Kunigas Juozas Zdebskis

„Šiandien reikia ne įrodyti Dievą, bet parodyti. O parodyti galima tik vykdant pagrindinius Kristaus reikalavimus: nė vieno žmogaus nelaikyti priešu; gera daryti ir tam, kuris man bloga daro; būti atsakingu už kiekvieną; nuolat siekti pažangos. „Iš to pažins, kad jūs mano mokiniai“. – „Jei gera darysite tiems, kurie jums gera daro,- juk ir pagonys taip elgiasi“. Štai ką reiškia parodyti Dievą!“ 1969.03.11-12

 

 

„Aš savo laimę atrasiu gyvendamas kitiems. Klaida būtų, matant aplinkui žmonių vargą, jų sielos ir kūno mizeriją, bandyt ieškoti sau laimės, nebandant nieko daryt tai mizerijai sušvelninti. Taigi aš gyvensiu kitiems.“ Juozas Zdebskis 1952.04.03-05

 

Kunigas Juozas Zdebskis – Dievo karys, apsiginklavęs tiesos žodžiu ir sąžinės skydu, stojęs prieš smurtaujantį sovietų totalitarizmo monstrą, du kartus nuteistas ir kalintas už tikybos mokymą.

Gimė 1929 m. gegužės 10 d. Naujienos kaime, Krosnos valsčiuje, Marijampolės apskrityje.

1948 m. baigęs Kalvarijos gimnaziją, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1952 m. rugsėjo 21 d. gavo kunigystės šventimus, 1953 m. vasarą baigė studijas.

Tarnavo Šiluvos, Raseinių, Šiupylių, Vilijampolės, Kauno Įgulos, Šakių ir kt. bažnyčiose.

Nuo 1961 m. spalio iki arešto už vaikų katekizavimą Marijampolės r. Gudelių parapijos klebonas. 1964.11.26. nuteistas metams, bet peržiūrėjus bylą paleistas 1965.06.04.

Po įkalinimo tarnavo Alytaus, Leipalingio, Kapčiamiesčio, Valakbūdžio bažnyčiose. 1969 m. kovo mėn., kunigams J. Zdebskiui ir S. Tamkevičiui atimti registracijos pažymėjimai vieneriems metams.

Nuo 1970 m. šv. Velykų iki suėmimo 1971 m. rugpjūčio 28 d. Prienų vikaras.

Antrą kartą vieneriems metams nuteistas už vaikų katekizavimą, bausmę atliekant Lukiškių kalėjime ir Pravieniškių lagery. Po to – iki 1985 m. Šlavantų ir galiausiai Rudaminos klebonas.

1986 m. vasario 5 d. Lazdijų raj. Rudaminos klebonas kun. Juozas Zdebskis žuvo autoavarijoje.

Parodoje pristatome tik mažą dalį kunigo J. Zdebskio nuotraukų, dalį muziejuje saugomų daiktų fotografijų. Taip pat išgirsite paties kun. J. Zdebskio balsą ir jo bičiulio kardinolo, Kauno arkivyskupijos emerito Sigito Tamkevičiaus atsiminimus.

Kunigo daiktų nuotraukų autorius Algimantas Stankevičius

 


 

 

 

 

Kardinolas, Kauno arkivyskupijos emeritas Sigitas Tamkevičius pasakoja apie kunigą J. Zdebskį