Paroda, skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

 


 

Žmogus be tautos, kaip medis be šaknų. Tautos bendra patirtis daug kartų išmintingesnė už vieno individo išsiaukštinimą virš kitų. Tautos DORA kilo iš Visatos RODOS, ir be Gyvastingumo mūsų Gyvatos kaži ar mes atgimtume Laisvėje? (www.baltai.lt).

Kasdieniame gyvenime laisvę suprantame įvairiai: kaip valios laisvę, sąžinės laisvę, kūrybos laisvę.

Apie laisvę šiandieniniame pasaulyje šnekama daug ir aistringai. Ir ne tik kalbama. Už laisvę kovojama, už laisvę liejamas kraujas.

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla, būtent, dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę.

Laisvė – save jausti laisvu visame kame, būti laisvu šeimoje, savo krašte, valstybėje.

Laisvės troškimas – svarbiausias dalykas, dedantis pamatą kitiems svarbiems įvykiams, galvojimams ar net saviraiškai.

Tikroji laisvė yra susieta su kultūra ir nukreipta į bendruomenę. Žmogiškoji laisvė yra tas pamatas, nuo kurio pakylama prisiimant bendruomenės ir istorijos skiriamo vaidmens.

Šioje parodoje pristatomi akvarelininkės Daivos Šlajienės darbai, leidžiantys mums pažvelgti į laisvę per simbolius, kurie yra neatsiejama mūsų kultūros dalis.

Poetiniame akvarelės pasaulyje susitinka keturi elementai: gyvybę nešantis vanduo, popierių tiekianti Žemė, džiovinantis oras ir ugnimi išgaunami dažai. Jų sintezės laisvi, estetiški kerai ir iš jų atsiradęs meno kūrinys turi būti laikomas unikalia ir netikėta sėkme.

Akvarelėje glūdi subtilumas, ramybė, paprastumas, atskleisti tyliu menininko minties prasiveržimu, vandens lašais ir teptuko brūkštelėjimais.

Daiva Šlajienė – baigė Kauno Juozo Naujalio meno vidurinę mokyklą (tapybos specialybę), 1990 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetą. Dirba Kauno dailės gimnazijoje. Lietuvos dailininkų sąjungos narė, akvarelininkė, rengianti personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvavusi daugiau nei dviejose dešimtyse grupinių respublikinių ir tarptautinių parodų. Jos akvarelių yra įsigiję Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos kolekcininkai.