Nuostatai

 

Savo veikloje muziejus vadovaujasi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3 -218 patvirtintais Prienų krašto muziejaus nuostatais.

 

Prienų krašto muziejaus nuostatai

 

 

Planavimo dokumentai

 

2018-2020 Metų strateginis veiklos planas 

 

 

 

Veiklos sritys

 

Muziejus saugo Prienų rajono teritorijos kultūros istoriją, etnografiją, tautodailę ir žymiausių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius bei atskiras vertybes, perduodamas muziejui:

 

 • Užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei
 • Organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius
 • Dalyvauja bendrose Lietuvos ir apskrities muziejinėse programose
 • Teikia rajono švietimo ir kultūros įstaigoms metodinę paramą kraštotyros ir muziejininkystės srityje
 • Supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis ir jų rinkiniais
 • Rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoja mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus, dirba šviečiamąjį darbą – rengia edukacines programas
 • Priima ir saugo depozitus
 • Organizuoja mokslinius tyrimus, ekspedicijas
 • Teikia metodinę paramą visuomeniniams muziejams
 • Rengia įvairių programų projektus, rūpinasi jų įgyvendinimu
 • Rūpinasi muziejaus ir jo padalinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu

 

Korupcijos prevencija

 

 Informacija apie korupcijos prevenciją

 

Korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa 

2019-2021 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

 

 

 

Privatumo politika

 

 Informacija apie privatumo politiką

 

 

 

Darbo užmokestis

 

Darbo užmokestis

 

 

 

Viešieji pirkimai

 

2017 m. viešųjų pirkimų planas2016 m. viešųjų pirkimų planas
2015 m. viešųjų pirkimų planas2014 m. viešųjų pirkimų planas
Informacija apie pradedamus pirkimus

 

 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2019 m. I-III ketvirčiai
2018 m. I-IV ketvirčiai2017 m. I-IV ketvirčiai
2016 m. I-IV ketvirčiai2015 m. I–IV ketvirčiai
2014 m. I–IV ketvirčiai2013 m. I–IV ketvirčiai

 

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2019 m. I-III ketvirčiai
2018 m. I-IV ketvirčiai2017 m. I-IV ketvirčiai
2016 m. I-IV ketvirčiai2015 m. I–IV ketvirčiai
2014 m. I–IV ketvirčiai2013 m. I–IV ketvirčiai

 

 

Vadovų darbotvarkės

 

Šiuo metu skelbtinų susitikimų nėra.

 

 

Skelbimai

 

2015 m. Mažos vertės pirkimai

2016 m. Mažos vertės pirkimai

2017 m. Mažos vertės pirkimai

2018 m. Mažos vertės pirkimai

2019m. Mažos vertės pirkimai

 

Projektai

 

2016
Prienų krašto muziejaus interneto svetainės atnaujinimas

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa