Nuostatai

 

Savo veikloje muziejus vadovaujasi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3 -218 patvirtintais Prienų krašto muziejaus nuostatais.

 

Prienų krašto muziejaus nuostataiPrienų krašto muziejaus vidaus tvarkos taisykles 2020 metų nacionalinė kolektyvinė sutartisLietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartisSusitarimas dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo

 

 

Planavimo dokumentai

 

2018-2020 Metų strateginis veiklos planas

2018 metų veiklos ataskaita 2019 metų muziejaus veiklos metinis planas

 

 

 

 

Veiklos sritys

 

Muziejus saugo Prienų rajono teritorijos kultūros istoriją, etnografiją, tautodailę ir žymiausių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius bei atskiras vertybes, perduodamas muziejui:

 

 • Užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei
 • Organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius
 • Dalyvauja bendrose Lietuvos ir apskrities muziejinėse programose
 • Teikia rajono švietimo ir kultūros įstaigoms metodinę paramą kraštotyros ir muziejininkystės srityje
 • Supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis ir jų rinkiniais
 • Rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoja mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus, dirba šviečiamąjį darbą – rengia edukacines programas
 • Priima ir saugo depozitus
 • Organizuoja mokslinius tyrimus, ekspedicijas
 • Teikia metodinę paramą visuomeniniams muziejams
 • Rengia įvairių programų projektus, rūpinasi jų įgyvendinimu
 • Rūpinasi muziejaus ir jo padalinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu

 

Korupcijos prevencija

 

 Informacija apie korupcijos prevenciją

 

Korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa 

2019-2021 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

 

 

 

Privatumo politika

 

 Informacija apie privatumo politiką

 

 

 

Darbo užmokestis

 

Darbo užmokestis

 

 

 

Viešieji pirkimai

 

2020 m. viešųjų pirkimų planas

 

 

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2020 m. I ketvirtis2019 m. I-IV ketvirčiai
2018 m. I-IV ketvirčiai

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2020 m. I ketvirtis2019 m. I-IV ketvirčiai
2018 m. I-IV ketvirčiai

 

Naudojimasis rinkiniais

 

Naudojimosi rinkiniais tvarka
Prašymo naudotis rinkiniais forma
Prašymo filmuoti ar fotografuoti forma

 

 

Vadovų darbotvarkės

 

Šiuo metu skelbtinų susitikimų nėra.

 

 

Skelbimai

 

2018 m. Mažos vertės pirkimai

2019m Mažos vertės pirkimai

 

2020m. Mažos vertės pirkimai

 

Projektai

 

Lankytojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad nuo rugsėjo 1 d. keičiasi
Prienų krašto muziejaus darbo laikas

 

Antradieniais – penktadieniais nuo 9 val. iki 18 val.
Šeštadieniais nuo 10 val. iki 16 val.
Sekmadienis ir pirmadienis ne darbo dienos.

Muziejus nedirba šiomis švenčių dienomis:

 

• Sausio 1 d. – Naujieji metai
• Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
• Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
• Šv. Velykos (sekmadienis ir pirmadienis).
• Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo diena
• Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
• Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną
• Birželio 24 d. – Joninės (Rasos ir Joninių diena)
• Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

• Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
• Gruodžio 24 d. – Kūčių diena
• Gruodžio 25 – 26 d. – Šv. Kalėdos